Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching kariery

Skierowany jest do:

  • Osób zmieniających ścieżkę kariery,
  • Osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
  • Osób dokonujących wyboru zawodowego.

Small Business Coaching

Skierowany jest do:

  • Właścicieli i menedżerów w małych firmach,
  • Firm rozpoczynających swoją działalność,
  • Specjalistów pracujących na prywatnej praktyce,
  • Ludzi prowadzących działalność gospodarczą z domu.