Strona główna

Misja

Misją firmy W7 Konsulting jest wsparcie, pomoc dla wymagających przedsiębiorstw i osób przedsiębiorczych   w efektywnym wykorzystywaniu ich potencjału, mocnych stron w odniesieniu sukcesu w procesach biznesowych oraz pracy indywidualnej i grupowej. Szukamy takich rozwiązań dla Państwa, które pozwalają na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Wizja

Jesteśmy firmą stale rozwijającą się szukającą sprawdzonych rozwiązań dla biznesu. Wspieramy naszych Klientów i Partnerów w podnoszeniu ich efektywności w biznesie. Harmonia w życiu zawodowym przekłada się na spokojniejsze życie osobiste. Współpracujemy z partnerami, którzy wspierają nas swoją wiedzą i potencjałem organizacyjnym. Konsekwentnie inwestujemy w wiedzę     i rozwój. Koncentrujemy się na obszarach naszych kluczowych kompetencji. Dążymy do biznesowej doskonałości. Zwiększamy w ten sposób potencjał i wartość firmy.

Wartości firmy

Podstawowymi wartościami, którymi się kierujemy jest:

  • Wiedza merytoryczna i doświadczenie praktyczne.
  • Odpowiedzialność i uczciwość, dobro Klienta i jego zadowolenie na pierwszym miejscu.
  • Wysoka jakość usług, terminowość i dokładność wykonywanych zleceń.
  • Kreatywność, elastyczność i skuteczność.

Produkty

Nasze produkty i usługi obejmują:

  • Optymalizację i ulepszenie procesów w zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem.
  • Optymalizację i ulepszenie procesów związanych z Obsługą Klienta.
  • Optymalizację i ulepszenie procesów związanych ze Sprzedażą i Marketingiem.
  • Usługi szkoleniowe.
  • Coaching
  • Pisanie i zarządzanie projektami dofinansowanymi przez UE

Poprzez nasze doświadczenie i wiedzę oraz produkty i usługi dostarczamy naszym Klientom i Partnerom korzyści biznesowe i strategiczne czynniki ich przewagi konkurencyjnej.